carsim-kemeraltim

Çarşım Kemeraltım Projemiz “Tarihe Saygı” Ödülü Aldı

 

Balçova Rotary Kulübü’nün Yaratıcı Çocuklar Derneği İzmir Gönüllü Temsilciliği ile birlikte 2013 Kültür Projesi olarak yürüttüğü “ÇARŞIM KEMERALTIM” eğitici projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir’in Tarihe duyarlılığını kutlayan “Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri”nden, “Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü” ile ödüllendirildi.

Bu proje ile batı ülkelerinde korunmuş olan “Tarihi Merkez”lerin aslında kentimizde de olduğunu vurgulamak, Kemeraltı’nın İzmir için böyle bir “Tarihi Merkez” özelliği taşıdığının altını çizmek, Kemeraltı’ndaki ilkleri gündeme getirmek, buradaki yapı ve gelenekleri ortaya koymak, bölgenin antik çağdan itibaren ticari anlamdaki önemini belirtmek ve “Kemeraltı Farkındalığı” yaratmak hedeflenmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>